پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مدل رگرسیون، مطالعه موردی، علوم انسانی

الکترونیک. مجله رهیافت، 26، 38-31.6. بهشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسن (1388). بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 38، 157-179.7. پور بهرام آبکنار، زینب (1390). بررسی مدل های تحلیل بقاء. کارشناسی ارشد آمار. دانشگاه صنعتی […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد تحلیل داده، تحلیل بقا، علوم اجتماعی

نتیجه گیری شد که احتمال بقای شرکت های متوسط(10 تا 99 نفر کارمند) از شرکت های کوچک (زیر 10 نفر کارمند) بیشتر است. محسن عرب نجف آبادی (1390) در پایان نامه خود تحت عنوان خروج و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران: مقایسه بخش تعاون با بخش های […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مطالعه موردی، استان مازندران، اندازه شرکت

است. نکته ششم، نرخ ورود در طول عمر صنعت دارای نوسان است و این نوسانات مانند موجی است که در اولیل عمر صنعت به حداکثر خود می رسد و موج های متفاوت ورودی انواع نتفاوت ورود را سبب می شود، به این معنی که طی نوسانان مختلفی که در صنعت […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد اندازه شرکت، بنگاه های کوچک، کشورهای پیشرفته

نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. مثلاً در زمینه ی اشتغال می توان به نقش 30درصدی صنعت در اشتغال کشور در سال 1387 اشاره کرد که ددر حقیقت حدود یک سوم کل اشتغال کل کشور است (ادواری، 1388). توسعه صنایع نوین و مبتنی بر تکنولوژی برتر […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد محدودیت ها، استان مازندران، تحلیل داده

و خروج از آن تعریف می شود. 1-8- روش انجام کار تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد شعر عاشقانه

غاب سادته لو کان یخجل مَن باعوک ما باعوا ( ابراهـیم ط. 2005م، ص449) ای سرزمینی که در خاکش سروران پنهان شدند ، اگر آنانکه تو را مـی فروختند شرم می کردند ، هرگز تو را نمی فروختند . أما سماسره البلاد فعصبه عارٌ علی أهل البلاد بقاؤها ( هـمـان […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، حقوق عمومی

بخصوص در دهه‌های 1980 و 1990 بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان86 بالاخره ضرورت‌های علمی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع هیدرولیک، آب زیر زمینی، منابع فارسی

S ……………………………………………………………………………………………………..87 3-5-1- معرفی معادلات انتقال آلاینده ……………………………………………………………………….88 3-5-2- فرآیند همرفت ………………………………………………………………………………………………..91 3-5-3- فرآیند پراکنش ……………………………………………………………………………………………….92 3-5-4- تخلیه و تغذیه …………………………………………………………………………………………………93 3-5-5- واکنش های شیمیایی ………………………………………………………………………………….. 93 3-6- روش حل عددی معادلات انتقال …………………………………………………………………………….94 3-6-1- روش خطوط مشخصه MOC ……………………………………………………………………..95عنوان صفحه 3-6-2- روش اصلاح شده خطوط مشخصه MMOC ……………………………………………..96 3-6-3- […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، نیروی کار، اصول مدیریت

فراوانی به تعداد زیادی محصول مشابه با سطح کیفیت قابل قبول داشت، به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند. ( مشبکی ، 1389 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- Walter Shewart2- Western Electric Company مفاهیم اصلی مدیریت کیفیت فراگیردر پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر باید بر شش مفهوم اصلی متمرکز شویم:1- مدیریتی متعهد […]

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، دارایی ها، کسب و کار، دارایی های نامشهود

دهد.• در مرحله ارزیابی عملکرد، رئیس بجای اینکه خود را در مقام قضاوت قرار دهد ، نقش مشاوری را دارد که می خواهد به مرئوس کمک کند تا او بهتر و آسان تر به اهدافش نایل آید.• در مرحله ارزیابی عملکرد، نتایج حاصل از عملکرد فرد بررسی می شود یا […]

توسط yazoa، قبل