موجب انحلال عقد شدن فسخ

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ آثار ناشی از فسخ قرارداد اصولا همانند آثار اقاله می باشد. به جز آنچه که اختصاص به هر یک از این دو عمل حقوقی دارد. زیرا هر دو موجب انحلال عقد می شوند لیکن فسخ به طور یک طرفه و معمولا بدون رضایت طرف …

مفهوم انفساخ

گفتار دوم: مفهوم انفساخ در رابطه با مفهوم انفساخ در فصل قبل توضیحاتی داده شد در این فصل تنها به ارکان آن و برخی ویژگی های این نهاد حقوق اشاره می شود.     الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی اگر بخواهیم راجع به ماهیت انفساخ …

موجب انحلال عقد شدن انفساخ

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ انفساخ قرارداد موجب انحلال آن می باشد و این امر در حقوق ایران به عنوان امری مسلم پذیرفته شده است باید گفت هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد: ۱- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی …

مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد

نفوذدر لغت به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثری است و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتی است مانند بطلان، که ‌عقد اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می‌توان …

آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته

هر عمل حقوقی، اثر در عالم اعتبار و واقع دارد به همین دلیل فسخ و انفساخ نیز اثری برجای می گذارد. هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی …

عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ در حقوق مدنی مالکیت یعنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.[۱] حق مالکیت در فقه و حقوق …

بررسی حقوق مدعی در امور مدنی

                            مقدمه میل به زیاده­طلبی­ها توسط انسان­ها گاهاً موجب برهم خوردن حقوق و تکالیف آنها در زندگی اجتماعی شان می­شود، لذا حکومت­ها و نظام­های حاکم بر مردم ضوابط و مقرراتی را برای رسیدن به عدالت و جلوگیری …

آثار تامین خواسته

هرگاه دادگاه حکم قرار تامین خواسته را صادر کند، پس از اجرا شدن این حکم، آثاری نسبت به طرفین و نیز اشخاص ثالث به دنبال دارد که به شرح زیر می­باشد: الف) اثر تامین خواسته نسبت به مدعی: ۱)ایجاد حق تقدم؛ که مهمترین اثر تامین نسبت به مدعی، ایجاد حق …

آثار تجدید نظر

۲-۲-۱-۳- آثار تجدید نظر وقتی کسی تقاضای تجدید نظر می­ کند، بعد از بررسی دادگاه عالی و قرار آن، آثاری بر این درخواست بار می­شود که شامل اثر تعلیقی و انتقالی و انحصاری می­شود: الف) اثر تعلیقی؛ به موجب ماده­ی ۳۴۷ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «تجدید نظر­خواهی از آرای قابل تجدید …

وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام با تاکید بر راه کارهای تقریب

در این فصل که اصلی­ترین قسمت پژوهش ما به شمار می­آید سعی بر آن داریم تا وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام را با در نظر گرفتن سایر اسناد حقوق بشری مرتبط، مورد واکاوی قرار دهیم. اما قبل از آن شایسته است دیدگاه اسلام را شفاف …