پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

جستجو در سایت :   

مطالعه عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده فارسی

در دنیای پر رقابت امروز شرکت های بیمه پیشرو توجه زیادی به جلب رضایت مشتری می کنند ، به قول پیتر دراکر  هدف خود را جلب رضایت مشتری قرار می دهند تا سود ، زیرا سود بالتبع مهم شکل گیری می یابد  شناسائی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران  می تواند کمک شیانی به مدیران شرکت های بیمه کند تا بر اساس آن استراتژی های خود را تدوین کنند.

مدیران و ناجیان استخر نیز قسمتی از بیمه گذاران شرکت های بیمه می باشند ، این بیمه گذاران با در نظر داشتن اینکه با اقشار زیادی از مردم سرو کار دارند راضی نگاه داشتن آنها می تواند برای شرکت های بیمه مفید باشد.

این پژوهش در پنج فصل به مطالعه عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ارتباط با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر  در بیمه دانا شعبه کرمانشاه می پردازد   فصل اول ،  کلیات پژوهش  فصل دوم ، مبانی نظری پژوهش  فصل سوم ،  مطالعه روش شناسی پژوهش   فصل چهارم ،  تجزیه و تحلیل داده ها  و در فصل پنجم نتیجه گیری  و پیشنهادهای پژوهش آمده می باشد

این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و دارای هفت فرضیه می باشد که عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر را ، شالوده خدمت ، عوامل انسانی ، عوامل غیر انسانی ، ابعاد قابل لمس ، مسئولیت اجتماعی و قیمت ( حق بیمه  ) معرفی می کند و در فرضیه شماره هفت رضایت بیمه گذران مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه مورد آزمون قرار گرفته می باشد که نتیجه حکایت از رضایت این بیمه گذاران دارد.

با در نظر داشتن اینکه آماره T محاسبه شده برای فرضیه های فوق بالاتر از میانگین نظری بود فرضیه های فوق مورد تایید قرار گرفت.

تعداد صفحه :143

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *