پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تاثیر مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

هدف از این پژوهش به تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تاثیر مدیران ادارات امرو مالیاتی استان کردستان پرداخته می باشد . جامعه و نمونه آماری این پژوهش راکلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان کردستان 278 نفر تشکیل داده اند تمام 278 نفر انتخاب شدند و در نهایت 278 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده می باشد در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد سرمایه اجتماعی و تاثیر کارکرد ها و تئوری های سرمایه اجتماعی و تاثیر پرداخته شده می باشد و سپس در پایان چارچوب نظری پژوهش طراحی گردیده می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایانی در بین پاسخگویان توزیع گردید .

نتایج آزمون فرضیات بیانگر این می باشد که بین تمام ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی همکاران در انجام وظایف اندازه مشارکت همکاران در امور اعتماد متقابل همکاران و احساس و اندازه تاثیر مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان ارتباط معنادار و مستقیمی هست. به این معنی که تغییرات در اندازه سرمایه اجتماعی کارکنان باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته خواهد بود .

نتیجه تحلیل رگرسیون بیانگر این می باشد که ابعاد چهار گونه سرمایه اجتماعی به گونه خالص0.238 درصد از واریانس تاثیر مدیران در معادله را تبیین می کنند و متغیر اندازه مشارکت همکاران در اداره امور تعیین کننده ترین عامل تاثیر گذار بر تاثیر مدیران در جامعه مورد مطالعه می باشد این عامل به اندازه 0.46 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهد.
جستجو در سایت :   


تعداد صفحه :139

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *