پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها

جستجو در سایت :   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده  علوم انسانی ، گروه مدیریت
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان :
مطالعه کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه موسسات مالی جزو مهمترین نهادها و بنیانهای اقتصادی هر کشوری بشمار آمده که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد و بانکها به عنوان ارکان اصلی موسسات مالی وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند. اما در جوامع توسعه نیافته به دلیل عدم توسعه کافی سایر بازارهای پولی و مالی بانک ها تأثیر اول را در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی این کشورها دارند. پس به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی کارایی بانکها بسیار ضروری گویا. در این پژوهش، به مقصود مطالعه کارایی فنی به روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، به کمک عوامل زیر

الف) ورودیها شامل ١- تعداد پرسنل هر شعبه ٢- هزینه های هر شعبه، ٣- ارزش دارائی های هر شعبه و ۴ – حجم سپرده ها 

ب) خروجیها شامل ١- جمع کل تسهیلات اعطایی و ٢- درآمدهای هر شعبه اقدام شده می باشد.

نتایج اندازه گیری کارایی فنی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوحالت نهاده محور و ستانده محور نشان دهنده آن می باشد که در حالت نهاده محور بطور میانگین ۵٠ درصد و در حالت ستانده محور ۵۴ درصد از شعب در طول دوره ٨٨-٨۵ ناکارا بوده اند همچنین میانگین کارایی شبکه بانکی بانک رفاه کارگران استان در حالت نهاده محور ٨٨/٠ یا ٨٨ درصد و در حالت ستانده محور ٨٣/٠ یا ٨٣ درصد بوده می باشد. براساس نتایج بدست آمده در حالت نهاده محور، شش شعبه مرکزی سنندج، شبلی سنندج، بیمارستان بعثت، بیمارستان توحید، سرباز مریوان و مولوی نمود (٢۴درصد کل شعب)، در هر چهار سال مورد مطالعه دارای کارایی برابر با یک بوده اند در این حالت کمترین میانگین کارایی مربوط به شعبه مرکزی بانه با رقمی حدود ٧۴/٠ می باشد و پس از آن شعبه آبادگران سنندج (٧۵/٠)، آزادگان سنندج و مرکزی قروه قرار دارند. و در حالت ستانده محور چهار شعبه مرکزی سنندج، شبلی سنندج، بیمارستان توحید و مولوی نمود (١۶درصد کل شعب) دارای کارایی کامل در طول چهار ساله ٨۵ تا ٨٨ بوده اند. در این حالت کمترین میانگین کارایی مربوط به شعبه سرباز مریوان با رقمی حدود ۵٩/٠ می باشد و پس از آن شعبه آبادگران (۶/٠) و مهر سنندج قرار دارند.

تعداد صفحه :240

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *