پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی :بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج

جستجو در سایت :   

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

موضوع :

مطالعه تأثیر عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

وزارت نیرو در راستای قانون برنامه اول و سیاست برون سپاری د راولین گام در سالهای 70-71 مبادرتبه تأسیس شرکت های غیردولتی تحت عنوان شرکت های توزیع برق استانی نمود و بخش توزیع برق را از پیکره شرکت های برق منظقه ای متزع این وظیقه را به شرکت های جدید التأسیس فوق الذکر محول نمود تا به این طریق زمینه و بستر فعالیت بخش خصوصی و رقابت در این بخش فراهم و مالا منجر به خدمات بیشتر به مشترکین و رضایت مندی آنان گردد ولیکن در اقدام تا بحال اداره شرکت های توزیع برق به شیوه بخش خصوصی و در جو غیر انحصاری و رقابتی محقق نگردیده می باشد که می توان یکی از علت های این امر را نداشتن قیمت تمام شده واقعی توزیع برق در نواحی گوناگون دانست که با این انگیزه عنوان پژوهش که عبارت می باشد از مطالعه تأثیر عوامل مؤثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه الگوی بهینه انتخاب گردید تا شاید به این نحو کمک هر چند کوچک در هموار کردن بستر و زمینه واگذاری توزیع برق به بخش خصوصی به معنی وواقعی آن حاصل گردد که در راستای تأمین این عدف نظر به اینکه قیمت تمام شده توزیع برق در نواحی گوناگون به اتوجه به تفاوتهای ساختاری و منطقه ای یکسان نمی باشد پس مطالعه عوامل مؤثر و تأثیر آنان در قیمت تمام شده از زاویه واگذاری کار به بخش خصوصی در قالب یک ارتباط ریاضی تعقیب می گردد بطوریکه این مدل ریاضی تأثیر تلفیقی و تجمیعی عوامل مؤثر را بطور جامع به کیجا ارائه نماید و پس با اسفتاده از نظر کارشناسان ذیربط پارامترهای مقدار تأسیسات (X1) متوسط قدرت قراردادی مشترکین (X2) قدمت تأسیسات (X3) موقعیت منطقه ای (جوی جغرافیایی) (X4) موقعیت فرهنگی (توسعه نیافتگی) (X5) عوامل مؤثر (متغیرهای مستقل (Xi) در قیمت تمام شده (متغیر تابع Y ) حدس زده گردید که در قالب 5 فرضیه مطرح گردید و سپس جهت تأیید فرضیه ها داده های مورد نیاز از کارنامه و صورتهای مالی 9 ساله شرکت توزیع برق قزوین از بدو تأسیس سال 1372 لغایت 1380 و همچنین نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدول نرمالیزاسیون تأسیسات سازمان توانیر شاخص تورم بانک مرکزی استخراج گردید با در نظر داشتن مطالب فوق بنظر می رسد که چنانچه این پژوهش به همین روش جهت شرکت های توزیع برق در سطح کشور انجام گردد نظر به متنوع بودن شرایط منطقه ای و ساختارهای مختلف شرکت ها ارتباط ریاضی و ضرایب همبستگی حاصله از پژوهش به مراتب دقیق تر خواهد بود و پس همین مورد در فصل پنجم به سازمان مدیریت توانیر پیشنهاد گریده می باشد.

مقدمه :

مهمترین انگیزه ایجاد شرکت های توزیع برق استانی که از سال های 70-71 آغاز گردید همانا دادن برق مستمر با ولتاژ مناسب و سرویس دهی مورد نیاز مشتریان برق بود . در حال حاضر در شرکت های توزیع برق استانی کارهای مختلف ازقبیل توسعه و احداث برقرسانی به روستاها و فروش کنتور و خدمات بازرگانی مربوطه و خدمات فنی برق و همچنین بهره برداری انجام می گیرد که از مهمترین و اصلی ترین وظیفه بهره برداری بهینه برق میباشد و شرکت های توزیع با همین انگیزه ایجاد و از پیکیره شرکت های برق منطقه ای جدا شده اند و هم اکنون بحث جدایی خدمات امور بازرگانی مطرح می باشد که این بخش نیز به عنوان شرکت بازرگانی شرکت های برق منطقه ای فعالیت و شرکتهای توزیع صرفا مهمترین و اصلی ترین وظیفه که همان توزیع می باشد را عهده دار گردند و پس عنوان پژوهش با در نظر داشتن مراتب فوق انتخاب گردیده می باشد .

تعداد صفحه :218

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *