پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

پایان نامه
برای دریافت در جه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

موضوع
فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات ( مطالعه موردی :شرکتهای صادر کننده استان خراسان رضوی )

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

مقدمه
در گذشته قواعد بازاریابی با نگاهی از درون شرکت به بیرون آن تعیین وتعریف می گردید ،سالها زمان صرف گردید تا شرکتها دریافتندکه برای رشد خود بایستی باتوجه به نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازد ازاین رودرطول دهه گذشته،بازرارگرایی
بسیارمورد توجه پؤوهشگران بازاریابی قرار گرفت و به یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح گردید.کلیات بازارگرایی ومبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته می باشد .این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی ،سودا گرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشها در شناسایی وبرآوردن نیازهای بازارو مشتری می باشد، از آنجا که مفهوم بازاریا بی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمانها شناخته می گردد،به سختی می تواند برای مدیریت مفید واقع گردد،به همین دلیل نیاز به عملیاتی ساختن آن حس گردید.این مساله تا ظهوربازارگرایی ادامه داشت تا اینکه بازارگرایی راهنمای عملیاتی سازی مفهوم بازاریابی قرارگرفت وازآن برای بهبود عملکرد کسب وکار بهره گیری گردید.                                                                                          
پژوهشهای متعدد نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین بازارگرایی وعملکرد کسب وکار،بازارگرایی وبهبود نگرشهای کارکنان بازارگرایی با  نیروی فروش مشتری گراوجوددارد.                                                                             
اگرچه بدنه اصلی بازارگرایی درحال رشدوپیشرفت می باشد،اما اکثرمطالعات گذشته روی بازارگرایی در کشورهای ارویایی وآمریکایی بوده می باشد.
بازاریابی ومفاهیم مرتبط با بازار،دگرگونی های زیادی دردوران حاضر به خود دیده می باشد.بازارگرایی ازآن رو مورد توجه سازمانهای عصر حاضر قرار دارد زیرا که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید برتقاضا وافزایش رقابت میان تولیدکنندگان،انتخابگر شده می باشد. بقاوتوسعه سازمانهای امروز در گرو رضایتمندی مشتریان آنها می باشد . امروزه برداشتها از بازاریابی خدمات وکالاها در حال دگرگونی می باشد و روی آوردن به تکنولوژی های جدید وبازار یکپارچه جهانی هم، تاثیرهای ژرف وویژه خود را دارند.رقابت شدید در بازارها خصوصا در عرصه جهانی آن موجب ارزشمند گردیدن گرایش بازارگرایی جهت ارضاء نیازهای جدید مشتریان از سوی سازمانها شده می باشد.از این رو سازمانهای کامیاب آنهایی هستند که مدیرانشان خود رابا شرایط روز همگام می سازند.این همگامی زمانی امکان پذیر می باشد که کارکنان ومدیران گرایش به بازاررا به عنوان یک فرهنگ وبینش بپذیرند.                                                                                                                                                                                         
در این راستا مطالعات نشان می دهند که هر چقدر فعالیت بازارگرایی صادرات که شرکتها در بخش صادرات انجام می دهند در سطح بالاتری قرار داشته باشد، موجب می گردد که آنها در امر صادرات موفقیت بیشتری کسب نمایند و چنانچه مدیران این شرکتها در طریقه تجاری صادراتی خود فاکتورهای موثر بر بازارگرایی صادرات (رسمیت،تمرکز،هماهنگی،سیستمهای پاداش-آموزش،تعهد،تاکید مدیریت،تجربه و ثبات یا پویایی محیط ) را مد نظر قرار دهند ،می توانند عملکرد مطلوب تری را در امر صادرات محصولات شاهد باشند و سود آوری بیشتری داشته باشند.(کادوگان و دیگران ،2001).
اما نکته حایز اهمیت در این خصوص بکار بردن این فاکتورها با در نظر داشتن شرایط فرهنگی و مدیریتی کشور هاست،از آنجا که شیوه های مدیریتی پذیرفته شده و شرایط فرهنگی حاکم بر جوامع این مهم را متذکر می گردد که نمی توان ویا نباید نتایج تحقیقات در این حیطه را (بازارگرایی صادرات)عینا در سایر جوامع بکار برد،بدین مقصود در این پژوهش کوشش بر آن شده که فاکتورهای موثر بر توسعه رفتار بازارگرای صادرات با در نظر داشتن مدل مفهومی ( فصل یک ردیف 4-3-3) با در نظر داشتن شرایط فرهنگی و مدیریتی داخل کشور مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا راهگشایی باشد برای شرکتهای صادر کننده به سمت بهبود وضعیت صادرات محصولات داخلی با در نظر گرفتن عوامل فوق.

بخش اول

بازارگرایی

به اعتقاد نارور و اسلاتر (1990) بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن می باشد و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. بازارگرایی فرهنگی می باشد که با حداکثر کارایی و تاثیر، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار را فراهم می کند، ناروروا سلاتر (1990) بازارگرایی را شامل سه جزء رفتاری مشتری گرایی رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای و دو معیار تصمیم ـ تمرکز بلند مدت و سود آوری می دانند. به اعتقاد کوهلی و جاورسکی (1990)، بازارگرایی ایجاد اطلاعات در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتریان، نشر اطلاعات در بین بخشهای سازمان و پاسخگویی سراسری به آن اطلاعات می باشد.
بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان، بلکه در داخل سازمان (لینگز 2004) و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه می باشد. (دیامانتا پولوس و کادوگان 1995).
 مفهوم بازارگرایی (گرایش به بازار)
بر خلاف بازاریابی که بسیار تحت تاثیر مسائل فرهنگی می باشد و تعاریف زیادی در این زمینه هست، بازارگرایی از چنین گستردگی برخوردار می باشد و کمتر تحت تاثیر مسائل فرهنگی قرار گرفته می باشد. کوششهای ابتدایی افرادی مانند فلتن و مک کیتریک (1975) و بعد از آنها کاتلر (1994) تاثیر زیادی بر گسترش مفهوم بازارگرایی داشته می باشد.
اصولا” تاکنون چهار تعریف اصلی برای بازارگرایی ارائه شده می باشد:
1_ بازارگرایی عبارت از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار درمورد نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان می باشد (کوهلی و جاورسکی؛ 1995).
2_ بازارگرایی از سه جزء رفتاری مشتری مداری، رقیب گرایی و هماهنگی و تبادل اطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم گیری، تمرکز بر بلند مدت و سود آوری تشکیل شده می باشد(نارور و اسلاتر؛ 1990).
3_ بازارگرایی شامل مجموعه ای از باورها و اعتقاداتی می باشد که مشتریان را کانون توجه قرار داده تا سود آوری بلند مدت شرکت را فراهم سازد. البته این به معنی توجه نداشتن به سایر ذی نفعان مانند مالکان، مدیران و کارکنان نیست. (دشپاند و فارلی؛ 1993).
4_ بازارگرایی شامل مهارتهای عالی و برجسته در درک و ارضای نیازها و خواسته های مشتریان می باشد. (دی ، 1994)، در همه تعاریف بالا، نکات زیر به چشم می خورد:
_ همه تعاریف بر روی مشتری به عنوان هسته مرکزی تمرکز دارند.

تعداد صفحه :99

قیمت : 14700 تومان جستجو در سایت :   

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *