پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نیشابور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M . Sc )

موضوع

مطالعه تأثیر هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

جستجو در سایت :   


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

مقدمه

مدیریت و یا عامل انسانی مهم‌ترین دلیل تحولاتی می باشد که امروز بشر در همه زمینه‌ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد. در واقع عامل انسانی می باشد که تفاوت‌های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته‌اش را رقم زده می باشد. اگر این عامل از زندگی روزمره حذف گردد در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی بشر حذف می گردد. برای تغییر و حرکت بسوی شرایط بهتر علاوه بر عواملی زیرا سرمایه، مواد اولیه و غیره مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل نیروی انسانی می باشد. در واقع ثروت و دارایی هر جامعه‌ای تنها و تنها نیروی انسانی می باشد. این دیدگاه شاید افراطی بنظر برسد اما واقعیت‌های موجود در جوامع گوناگون این امر را ثابت می کند. اگر یک جامعه را با همه امکانات مادی و ثروت‌های بیکران با جامعه‌ای که از همه این امکانات بی‌بهره می باشد مقایسه کنیم و نظاره کنیم که جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتری برخوردار می باشد تنها عاملی که این مسئله را ایجاد کرده بایستی عامل انسانی باشد. در زمینه امور اقتصادی و تجاری مانند همه دیگر بخش‌های اجتماعی عامل انسانی مهم و حیاتی می باشد.

امروزه دیگر توجه صرف به برنامه ریزی و فرآیندها کافی نیست چراکه این افراد هستند که برنامه ریزیها و فرآیندها را جامه اقدام می پوشانند. حفظ انگیزه و تعهد افراد در زمان بروز تغییرات گسترده، در زمره‌ دشوارترین چالشهایی می باشد که رهبران در تمامی سطوح با آنها مواجهند. شرکتها بایستی در زمینه‌ فعالیت ‌های داخلی وخارجی خود انعطاف‌پذیرتر باشند. ماهیت تغییرات امروزی مؤید چالشی کلی برای تمامی کسانی می باشد که در سمتهای رهبری قرار دارند. برای رفع این چالشها، رهبران بایستی بتوانند فضایی سازمانی خلق کنند که در آن نه تنها عملکرد بلکه حس غرور و هدفمندی تقویت میگردد.

نخستین توجهی که در عرصه مدیریت و تجارت به صورتی جدی به رفتار مناسب با عوامل انسانی مبذول گشت به التون مایو استاد دانشگاه هاروارد مربوط می گردد. وی در تحقیقاتی که در شرکت برق وسترن انجام داد و به تحقیقات هاثورن معروف گردید به این نتیجه مهم رسید که در نظر داشتن عامل انسانی مهم ترین ابزار در رشد انگیزش و بهره‌وری سازمان‌ها و کارکنان آنها می باشد. در واقع بعد از آنکه تیلور اصول مدیریت علمی خود را منتشر و اجرا نمود انقلابی در بهره‌وری سازمان‌ها رخ داد، اما به همان نسبت اداره سازمان‌ها را به سمت شیوه‌های مکانیکی که موجب کاهش رضایت کارکنان می‌گردید سوق داد. کوشش‌های التون مایو که در واقع آغازگر جنبشی جدید در عرصه مدیریت بود و به مکتب رفتارگرایان معروف گشت باعث گردید مدیران و نخبگان تجاری توجهی ویژه به عامل روحیه انسانی در داخل و خارج از سازمان نمایند. شکوفایی شیوه رفتارگرایان مربوط به سال‌های ۱۹۳۰ می گردد با این تفاصیل تا به حال این بینش اعتبار خود را حفظ نموده می باشد. طوری که حالا در تقسیم‌بندی‌هایی که برای توجه مدیریتی مدیران به کار می‌رود آنها را به دو دسته کارمندگراها و کارگراها تقسیم می‌کنند که در واقع تمایزی می باشد بین کسانی که اولویت و تمرکز خود را بر انجام کار بدون در نظر داشتن روحیه دیگران می‌دهند و کسانی که روحیه کارکنان و انگیزش آنان را در نظر می‌گیرند. ناگفته پیداست بهترین شیوه روشی می باشد که هر دو وجه را یعنی کارگرایی و کارمند گرایی را در اوج دارا باشد.

در نهایت می توان گفت در فضای جدید و پر چالش کسب و کارهای امروزی، واقعیات‌ انسانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارند.( دانیل گلمن)

اظهار مسئله و اهمیت پژوهش

امروزه در سازمانهای تجاری و علی الخصوص سازمانهایی که محصول آنها خدمات می باشد ، انجام بازاریابی هوشمندانه توسط بازاریابان و فروشندگان هوشمند امری می باشد بدیهی که در نظر داشتن این مسئله و جذب نیروی انسانی با هوش بسیار حیاتی می باشد . اما زمانی که از هوش صحبت می گردد اولین موضوعی که به ذهن می آید بهره هوشی و بهره گیری از افرادی با IQ بالاتر می باشد . مشاهدات و مطالعات حاکی از آن می باشد که بسیاری از افراد که دارای IQ یا بهره هوشی بالاتر از متوسط هستند در اقدام توفیق چندانی در تحصیل و اشتغال ندارند . برخلاف باور قدیمی و رایج بین عموم مردم ، هوش بهر یا IQ به تنهایی در موفقیت افراد در ابعاد ذکر گردیده تأثیر چندانی اعمال نمی کند. امروزه در کشورهای پیشرفته بحث بهره هیجانی و هوش هیجانی مطرح شده می باشد و در مراکز صنعتی و بسیاری از سازمانها به خصوص مصاحبه های استخدامی کاربرد فراوان دارد اگر تا دیروز به هوش بهر یک فرد توجه می گردید امروز بیشترین تاکید برای معیارهای استخدامی، هوش هیجانی فرد می باشد ، البته مشروط برآن که فرد از یک بهره هوشی طبیعی نیز برخوردار باشد. همچنین تحقیقات انجام شده نشان داده که امروز ۱۰٪ از افرادی که از کار اخراج می شوند به علت عدم توانایی و لیاقت از شغل خود اخراج می شوند ، اما ۹۰٪ افراد به دلیل معضلات ارتباطی و عدم سازگاری که ناشی از اشکال شخصیتی و هیجانی می باشد از کار خود برکنار می شوند . با همه این تفاسیرسازمانهای ما با هوش هیجانی واهمیت پرداختن به آن بیگانه بوده و آشنایی لازم را نداشته .پس دراین پژوهش کوشش برآن می باشد که اولاهوش هیجانی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و ثانیا تاثیر آن را در عملکرد بازار یابان و یا فروشندگان صنعت بیمه مورد مطالعه قرار دهیم .

اهداف پژوهش

1- پرداختن به واژه هوش هیجانی و شناساندن آن به مدیران و اهمیت آن در مدیریت بیمه.

2- برقراری ارتباط بین هوش هیجانی بازاریابان و عملکرد آنها در سازمان

فرضیات پژوهش

فرضیه اهم : هوش هیجانی با عملکرد بازار یابان بیمه ارتباط معنی دار دارد

فرضیه اخص1) خودآگاهی با عملکرد بازاریابان بیمه ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه اخص 2) به کارگیری درست هیجانها (خود مدیریتی) با عملکرد بازار یابان بیمه ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه اخص 3) خود انگیزی (انگیزش) با عملکرد بازار یابان بیمه ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه اخص 4) همدلی با عملکرد بازار یابان بیمه ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه اخص 5) حفظ ارتباطها( مدیریت ارتباط) با عملکرد بازار یابان بیمه ارتباط معنی دار دارد.

روش پژوهش

1- نوع پژوهش: نوع پژوهش بر حسب هدف پژوهش ماهیت کاربردی داشته وبر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پبمایشی قرار می گیرد.

2- ابزار پژوهش: دراین پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده می باشد .

3- روش مطالعه : از مطالعه کتابخانه ای برای بدست آوردن اطلاعات لازم بهره گیری شده می باشد .

قلمرو پژوهش

1- زمان : پائیز و زمستان 1387 و بهار 1388

2- مکان : ایران ، استان خراسان رضوی  

3- موضوع: مطالعه تأثیر هوش هیجانی درعملکرد فروشندگان( بازاریابان) بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

روش تحلیل داده ها

به مقصود آزمون فرضیات پژوهش از فنون آماری ذیل بهره گیری می گردد:

1- ضریب همبستگی پیرسون

2- آزمون ضریب همبستگی

3- آزمون zفیشر

4-آزمون t

تعداد صفحه :100

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *