پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران

جستجو در سایت :   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت اجرایی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدریت اجرایی گرایش تولید و عملیات
عنوان :
ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

در راستای توجه و اهمیت دادن به موضوع مشتری مداری هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزیابی مشتری مداری شهرداری های استان مازندران بوده می باشد. ارزیابی اندازه مشتری مداری با بهره گیری از مدل مفهومی معروف سروکوئال که یک مدل پنج بعدی ارزیابی کیفیت خدمات شامل: پاسخگویی، قابلیت اعتماد، همدلی با مشتری، ملموس بودن خدمات و تضمین خدمات می باشد پرداخته گردید. در این پژوهش جامعه و نمونه آماری به ترتیب 700 و 148 می باشد. از آزمون تحلیل عاملی به مقصود مطالعه دیدگاه افراد نمونه بهره گیری گردید و نتایج بدست آمده پژوهش نشان می دهد میان پنج بعد مذکور و اندازه مشتری مداری و رضایت آنان از عملکرد شهرداری ها تفاوت معنی داری هست. به بیانی دیگر شهرداری ها در تامین رضایت مشتریان به خوبی اقدام نمی کنند. نتایج بدست آمده نشان داد فاصله و شکافی بین انتظارات مشتریان و رضایت آنان از خدمات شهرداری ها هست. در پایان پژوهش، ضمن ارئه تفصیلی نتایج و یافته ها موردها مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات آینده ارئه شده می باشد.

تعداد صفحه :207

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *