پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت

موضوع مهم دیگر این است که غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر تا حد زیادی از یک حیوان به حیوان دیگر و از یکشیر دوشی به شیر دوشی متفاوت است ( ویلسون،1994). همچنین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر در فصول مختلف سال نیز متفاوت است ( کامکار ،2005). میزان آفلاتوکسین M1 در فصول سرد سال بیشتر از فصول گرم سال می‌باشد. مهمترین تاثیر در میزان حضور M1 در علوفه را بدون شک دما و رطوبت دارد. در علوفه هایی که رطوبتی بین 18 -13 درصد و رطوبت محیطی بین 60%-50% دارند .
آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس به آسانی می‌تواند رشد کند. دمای حداکثر رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس برابر 35درجه ودمای حداکثر تولید سم نیز برابر 25 درجه می‌باشد که بهترین شرایطتولید سم در دما ی 0-12 درجه، میزان رطوبت کمتر از 86/0 و pH بین 3 تا 8 می‌باشد. غلظت AFM1 در پنیر حدود 4 برابر بیشتر ازغلظت آن در شیری است که این محصول از آن تهیه شده است. اگر شیری حاوی مقدار جزئی آفلاتوکسینg/lit1-13باشد شیر خشک تهیه شده از این شیر حاویg/lit 13-10 آفلاتوکسین می‌باشد که بالاتر از حد مجاز یعنی g/lit10 است (براکت و مارث، 2008)46. نحوه تبدیل آفلاتوکسین B1 بهM1 از طریق متابولیزه شدن نوعB1 بوسیله میکروزومال‌های کبدی با دخالت اکسیدازهای چند کاره در سلول‌های کبدی می‌باشد و سپس از طریق شیر و ادرار دفع می‌شود. نوع دیگر آفلاتوکسین M نوع4M است که از مشتقات هیدروکسی آفلاتوکسین B1 است. سمیت و سرطانزایی AFM4 به مراتب بیشتر از AFB1 و1AFM است.
قدرت سرطانزاییAFM1، 1/0 قدرت سرطالنزایی AFB1 است و قدرت جهش زایی آن 3/1 قدرت جهش زایی AFB1 می‌باشد. از طرفی AFM1نسبت به حرارت مقاوم است و درجه حرارت 64درجه را به مدت 2ساعت تحمل می‌کند( لافونت ،1987)47.
سطح فعال48 حداکثر میزان مجاز آفلاتوکسین در خوراک دام یا شیر است که مخاطره ای برای انسان ایجاد نمی‌کند. چنانچه میزان آفلاتوکسین شیر خام کمتر از ppb3/0 باشد در حد ایده آل است. تحقیقات مختلف آفلاتوکسین‌ها را به عنوان عامل سرطانزایی حیوانی و انسانی شناخته اند. این سموم بطور طبیعی به عنوان سرطان زایی، جهش زایی، ناقص الخلقه زایی، آسیب‌های حاد و مزمن کبدی شناخته اند.
همچنین این سموم موجب افزایش حساسیت به عفونت و یرقان، افزایش حساسیت کودکان به عفونت‌ها و بیماری‌های خطرناک دیگری شدند. این سموم عوارض عمده ای چون التهاب بینابینی بافت‌ها ی کبدی، تخریب بافت کبد، ایجاد مقدمات اولیه تشکیل تومر و سقط جنین را بدنبال دارند.
اثرات سمی آفلاتوکسین‌ها به عواملی بستگی دارد که به قرار زیر می‌باشند:
1- میزان سم 2- نوع سم 3- مدت زمان تاثیر از طرفی0LD
انواع آفلاتوکسین‌ها به عوامل چندی بستگی دارد:
1- سن 2 – جنسیت 3- نژاد 4- راه ورود به بدن 5- شرایط حیوان 6- ترکیب رژیم غذایی 7- شرایط محیط در زمان مصرف آفلاتوکسین 8- فاصله بین زمان مصرف و اندازه گیری
2-2-5-9-ارزیابی وکنترل آلودگی
2-2-5-10- روش‌های تست کردن
روش‌های تست و تعیین میزان سموم از مواردی است که همواره بعنوان یک مرحله اساسی در مسائله تحقیقاتی به آن توجه ویژه ای می‌شود. نتایج بدست آمده به وسیله سیستم‌های تست سریع معمولاً می‌توانند رضایت بخش باشند، در صورتیکه در شرایط خاص روش‌های کروماتوگرافی معتبر ضروری می‌باشد.
آزمایش برای مایکوتوکسین‌ها به صورت کلی شامل سه مرحله نمونه برداری ، آماده سازی نمونه‌ها و پروسه آنالیز می‌شود ( اشمیت و هاربرگ، 2008)49.
پروسه‌های تحلیلی جهت تعیین مایکوتوکسین‌ها درطول سال‌های گذشته پیشرفت‌های مکرر داشته اند. روش‌های کروماتوگرافی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند که شامل کروماتوگر افی لایه نازک(TLC)، کروماتوگرافی گازی(GC) همراه با آشکار ساز الکترونی جذبی (ECD)، یا آشکار ساز انتخاب وزنی(MS)، همچنین کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا(HPLC) همراه با UV اشکار ساز فلورسانس و در مواردی همچنین با طیف سنج وزنی می‌باشد (برگر و همکاران، 1999)50.
درمقابل بسیاری از آشکار سازهای ایمنی شناسی، روش کیفیت سنجی همانند سنجش جاذب ایمنیELISA یا سنجش ایمنی رادیویی RIA موجود می‌باشد که معمولاً احتیاج به هیچ گونه تصفیه سازی نمونه ندارد، ولیدارای یک اشکال اساسی می‌باشد که تنها یک نوع سم می‌تواند توسط هر یک بار آزمایش شناسایی و تعیین گردد.کیت‌های تست الایزا به دلیل توان سنجشی عملیاتی بالا با احتیاج به حجم کم نمونه و زمان آزمایش کمتر از یک ساعت، دارای طرفداران نسبتا زیادی می باشند. اگرچه آنتی بادی ها دارای مزیت وخواص زیاد وحساسیت بالا به مولکول های مورد هدف مایکوتوکسین هستند، ترکیباتی با گروه‌های شیمیایی مشابه همچنین می‌توانند با آنتی بادی ها فعل و انفعال داشته باشند. این اثر زمینه ای ذکر شده در موارد پیچیدگی زیاد ماده مورد آزمایش، بسیار آشکار می‌باشد که به صورت خاص درتغذیه‌های نهایی دام‌ها یافت می‌شود و می تواند باعث زیاد برآورد کردن، کم برآورد کردن یا حتی با نتایج مثبت و منفی اشتباه گردد، بنابراین بسیار ضروری می‌باشد که با وسعت زیاد و گسترده مورد مطالعه قرار بگیرند و دقت، صحت و درستی آن‌ها درسطح وسیعی ازاجناس وکالاها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج الایزا یک ماده خاص تنها در صورتی می‌تواند قابل اعتماد باشد که کیت تست نمونه جهت کالای مربوطه مورد تایید اعتبار قرار گرفته باشد. الایزا به عنوان سریع ترین و مقرونبه صرفه ترین سیستم در مواردی که حاصل کار نمونه و نتایج سریع مورد نیاز است به کار می رود. قالب های نواری و فنجانی درمواردی که ارزانی، نتایج سریع و کاربردهای آسان مورد نیاز است به کار می رود ( ژنگ و همکاران، 2006)51. درعملکردهای وسیع تر روشHPLC می‌تواندعملی باشد. به هر حال فاکتور زمان جهت پاک سازی، کروماتوگرافی و محاسبه نتایج و در ارزیابی خاص برخلاف قیمت‌های زیاد جهت تجهیزات، به ویژه زمانی که آنالیز مایکوتوکسین تنها کاربرد آن است می بایستی درنظر گرفته شود. مزیت HPLC در آن است که کمبود یک آنالیز توسط آزمایشات موازی معین برطرف می‌گردد. خیلی از اوقات عصاره های یکسانی از محلول نمونه تصفیه شده می‌تواند به دلیل آن که اکثر پروسه‌های تحلیلی پروسه‌های پیچیده، شامل مراحل زیاد که در آن‌ها خطاهایی می‌تواند رخ دهد می‌باشد، افزایش تعداد اندازه گیری های صورت گرفته بر روی عصاره نمونه می‌تواند خطاهای تحلیلی آن‌ها را کاهش دهد. همچنین استفاده از روش‌های تحلیلی با تکنولوژی بالا جهت بررسی‌های معمول بر روی پروسه‌های تحلیلی می‌تواند باعث کاهش خطا گردد. لازم به ذکر است ضمانت کیفیتدرآنالیز مایکوتوکسین به یک موضوع مهم وبحرانی تبدیل گشته است. متاسفانه هیچ گونه روش تست سریعتشخیص چند سم که مناسب شرایط عملی باشد وجود ندارد.
2-2-6-کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
در سال 1906 دانشمند روسی بنام تسوت گزارشی مبنی بر جداسازی اجزای رنگی موجود در عصـاره برگ‌هـای گیاهی را با عبور دادن آن از ستونی که حاوی کربنات کلسیم و آلومینا و سـوکروس بـود ارایـه داد. بـر همـین اساس او واژه کروماتوگرافی را انتخاب نمود که از لغات یونانی می‌باشد: کروم یعنی رنگـی و گرافـی یعنـی نوشتن. پس از چند دهه این روش توسعه یافت و امروزه کروماتوگرافی عبـارت اسـت از جـدا سـازی مـوادتشکیل دهنده یک نمونه بر اساس ضریب تقسیم مولکلول‌ها بین دو فاز: یکی بنام فاز متحرک و دومی بنام فازساکن در داخل یک ستون. لذا آن دسته از مولکول‌هایی که تمایل بیشتری به فاز متحرک دارند ابتدا و آن دستهاز مولکول‌هایی که تمایل بیشتری به فاز ساکن دارند بعدا از ستون خارج می‌شوند (سیدنهام و شفرد، 1996)52.
فاز معکوس و شیب غلظت، طراحی و ساخت ستون‌های با اندازه هایی در سطح میلیمتر تا متر مکعب جهت کارهای تجزیه ای و تولیدی، کاهش زمان در روش‌های تجزیه ای تا حد دقیقه و ثانیه می‌باشد. تمامی این تحقیق‌ها و توسعه در تکنیک کروماتوگرافی مایعی، کوشش‌های در جهت هدف‌هایی علمی بالاتر در آینده نزدیک می‌باشند. امروزه کروماتوگرافی مایع با کارای بالا یا HPLCجهت شناسایی طیف وسیعی از مواد، بکار گرفته می‌شود.
در گذشته تنها عده ای معدود از مکانیسم عمل در روش کروماتوگرافی مایعی اطلاع داشتند و استفاده می‌کردند. ولیکن امروزه تمامی مسائل دگرگون شده است و HPLC به عنوان یک روش شناخته شده، و وسیله‌ای با ارزش در تحقیقات استفاده می‌شود.
این روش درهای جدیدی را به روی محققین در تجزیه و شناسایی، خالص سازی مواد شیمیایی، بیوشیمیایی ،بیولوژیکی در آزمایشگاه و صنعت می گشاید.
2-2-6-1- دستگاهHPLC
دستگاه‌های HPLC از نظر شکل ساختمانی و قابلیت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند ولی از نظر اصول کار با هم مشترک می باشند.
یک دستگاه معمولا از قسمت‌های زیرتشکیل شده است که شامل:
یک، دو، سه، یا چهار بطری مخصوص فازهای متحرک.
دستگاه الکترونیکی گازداغ کننده .
دستگاه تزریق کننده .
پمپ با قدرت مکش 01/0 تا 9/9 میلیلیتر در دقیقه با امکانisocratic و gradient
حلقه نگهدارنده نمونه تزریق شده با حجم مشخص.
جایگاه نصب ستون که معمولا آون حرارتی از 22 درجه تا 85درجه کافیست
دستگاه آشکار ساز
دستگاه جمع آوری فراکسیونهای جدا شده.(optional )
ظرف ضایعات
دستگاه ثبت نتایج یا کامپیوتر و جهت کنترل کلیه سیستم
محل تزریق نمونه در دستگاه بایستی کاملا شفاف و عاری از هرگونه ذرات و اجسام خـارجی باشـد. فقـط بـا استفاده از سرنگHPLC تزریق صورت می‌گیرد. حلقه ای به نام لوپ با حجم مشـخص کـه در پشـت تزریـق کننده نصب گردیده است. نمونه پس از تزریق وارد حلقه شده و هنگامیکه اهرم تزریق کننده 30 درجـه از محـل باز به محل تزریق چرخیده شود نمونه از داخل حلقه وارد ستون می‌شود. بخش دیگری از دستگاه به نام تغییـردهنده خودکار نمونه گیربه گونه ایست که کاربر با دادن اطلاعا‌تی از قبیل‌: حجم تزر‌یـق ،زمـان تزریـق، تعداد دفعات تزریق، موضع گذاری ویال‌های حاوی نمونه‌های تحت تزریق و حجـم شستشـوی سـرنگ بـه دستگاه فوق کلیه اعمال را بطور اتوماتیک انجام می‌دهد (رزاقی ص 106).
2-2-6-2- آشکار ساز
دستگاه HPLC از 4 آشکار ساز تشکیل شده است که دارای کارکردهای زیر می‌باشند:
1Photo Diode Array. وUV/VIS بیشترین کاربرد را برای رد یابی وشناسایی اغلب مـواد بکـار می‌رود.
2.Fluorescence برای ردیابی برخی مواد فلورسانس دار از قبیل ویتامین B6 آنزیم ها- اسـید هـایآمینه بکار می رود.
3.Refractometer برای اندازه گیری تغییرات ضریب شکست مواد نسبت به فاز متحرک بکار می‌رود. مثلا بیشتر برای ردیابی قندها استفاده می‌گردد.
4.بیشترین ردیاب‌ها در اندازه گیری یون‌ها بکار گرفتـه می‌شوند مانند:
CL- , BR– , I- , F- , CA++: , NA+ , K+ ,ZN++،CU++
دستگاه کامپیوتر به گونه‌ای عمل می نماید که پس از شناسایی مولکول‌ها توسط دیتکتور امـواجی را لحظـه بـه لحظه از طریق دستگاه تبدیل دریافت کرده وanalogue) و ( digital سپس به صـورت منحنـی بـر روی کاغذ رسم و یا روی مانیتور نمایش می‌دهند. بخش دیگری در دستگاه وجود دارد که مواد جدا شده از ستون وبعد آشکار شده توسط آشکارساز بلا فاصله به این قسمت ریخته می‌شوند که به آن ضایعات می‌گوینـد‌. مـوادجدا شده از ستون از لحظه آشکار شدن منحنی تا لحظه پایان منحنی بجای اینکه وارد ظرف ضایعات شوند وارد دستگاه جمع آوری نمونه‌هاشده و اپراتور دستگاه با دادن اطلاعاتی از قبیل زمان لحظه شروع پیک مـورد نظر تا زمان پایان همان پیک- حجم جمع آوری نمونه‌ها در لوله‌های آزمایشی را و به همین ترتیب برای سایر پیک‌های دیگر به دستگاه را تعریف و قادر خواهد بود نمونه‌های مورد نظر را اسـتخراج کنـد. ایـن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *