نشان داده است که به مسایل بین‌المللی و اسلامی و رفع تبعیض‌ها کاملا توجه دارد و می‌تواند نقشی کلیدی در این زمینه‌ها ایفا کند. ما موفقیت روزافزون جنابعالی و همه همکارانتان را در پرتو پیروی از تعالیم عالی اسلام از خداوند متعال خواهانیم} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 28 آذر 1389).
این مراسم درست مدتی قبل از آغاز دخالت ترکیه در امور سوریه و موضعگیری اردوغان بر علیه بشاراسد به عنوان رئیس جمهور علوی مذهب سوریه می باشد. علیرغم سابقه‌ی آزادی مذهب مردم دو کشور طی چند دهه اخیر و احترام به مذاهب رسمی دو کشور طی یک دهه اخیر توسط مردم هر دو کشور، با آغاز بهار عربی – اسلامی در منطقه از سال 2010، مسئولین ترکیه و به خصوص شخص اردوغان در فکر برجسته سازی مذهبی ترکیه در سطح منطقه و جهان اسلام بودهاند.
اردوغان طی سالهای 2010 تا 2012 سعی داشته تا با دخالت در امور کشورهایی که دارای اکثریت شیعه یا علوی در منطقه هستند، شیعیان و علویان را از قدرت کنار زده و با سپردن حاکمیت به اهل تسنن یا تثبیت قدرت حاکمان سنی مذهب منطقه، ضمن محدود کردن شیعیان و حامی بزرگ شیعیان جهان یعنی ایران، ترکیه را عنوان حامی بزرگ و دلسوز اسلام اهل سنت معرفی نماید!
روند شیعههراسی که مورد حمایت ترکیه و شخص اردوغان می‌باشد به وضوح در سوریه و عراق قابل مشاهده است. مخالفت شدید با بشاراسد و علویان در رأس قدرت در سوریه، حمایت از بنیادگرایان تندروی سنی مذهب مانند سلفیان109 در آشوبها و جنگ داخلی سوریه، مخالفت با دولت شیعه نوری المالکی110 در عراق، حمایت از نیروهای مسألهدار اهل سنت عراق مانند طارقالهاشمی111 (معاون فراری رئیس جمهور عراق) و … نشان داده که اردوغان سعی دارد با ترویج شیعه هراسی در جهان اسلام، محدودسازی مذهب شیعه و دولتهای شیعه مانند ایران در منطقه را دنبال نماید.
بعد از روشن شدن نیات واقعی اردوغان در منطقه بود که نوعی تقابل مذهبی میان ایران و ترکیه و نیز ترکیه و شیعیان و علویان در منطقه آغاز گردید و روابط مسالتآمیز مذهبی دو کشور ایران و ترکیه را طی دو سال اخیر در تنش و تقابل مذهبی شدیدی قرار داده است.

3-4-11- روابط نظامی و دفاعی ایران و ترکیه
روابط نظامی و دفاعی ویژه و خاصی چه قبل و چه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، میان دو کشور برقرار نبوده است. در این زمینه باید متذکر شد که منظور از روابط نظامی و دفاعی، همان موافقتنامهها و قراردادهای نظامی و دفاعی است.
شاید یکی از علل اصلی عدم وجود روابط نظامی و دفاعی میان ایران و ترکیه را باید در عضویت ترکیه در پیمان ناتو112 دانست، زیرا راهبرد نظامی و دفاعی ترکیه بر اساس اساسنامه و اولویتهای سازمان ناتو، تهیه شده و اجرا می‌گردد.
همین عضویت ترکیه در سازمان ناتو است که موجب شده است تا ترکیه در راستای منافع غرب و امریکا به انعقاد قراردادهای بسیار بزرگ و مهم نظامی و دفاعی با اسرائیل، دست بزند اما با کشورهایی مانند ایران که در راستای اهداف غرب حرکت نمیکنند، هیچگونه قرارداد نظامی مهمی نداشته باشد.
علیرغم عدم وجود قراردادهای نظامی و دفاعی میان ایران و ترکیه، مرزهای دو کشور همیشه از لحاظ نظامی و امنیتی، محلی برای مانور نظامی و تنش بوده است. هر از چند گاهی در مرزهای دو کشور حملاتی که بیشتر از سوی نظامیان ترکیه بوده، رخ داده است. هر چند این حملات و خسارات جانی و مالی آن از سوی ترکیه غیر عمدی و اشتباه محاسباتی اعلام شده و ترکیه از ایران معذرت خواهی نموده است.
در آغازین سالهای قدرت یابی حزب عدالت و توسعه در ترکیه در حالی که طی هفت ماه، پانزده هیأت بلندپایه دو کشور به کشورهای یکدیگر سفر کرده بودند، مسئولین ترکیه در نگارش سند سیاستامنیت ملی خود، ایران را در صدر تهدیدهای امنیت خارجی خود قرار داده و کشور یونان که سالها در صدر این لیست قرار داشت را در ردههای پایین‌تر از ایران قرار داده‌اند (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 8 دی 1383).
همانگونه که گفته شد مرزهای دو کشور محلی برای ایجاد تنش بودهاند که به خصوص از طرف ترکیه چندین بار مورد نقض قرار گرفتهاند. در سال 1383 نیز این اتفاق رخ داده که چندین نفر از نظامیان ترکیهای وارد خاک ایران میشوند که توسط ایران دستگیر شده و بعد از تحقیق و بازپرسی از آنها و روشن شدن اینکه سهواً وارد خاک ایران شدهاند و قصد و انگیزه خاصی نداشتهاند، به ترکیه بازگردانده شدند! (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 3 تیر 1383).
متهم نمودن ایران به حمایت از گروههای تروریستی و جنگجوی ترکیه، یکی دیگر از مؤلفههای روابط نظامی و امنیتی ایران و ترکیه میباشد، سابقه متهم نمودن ایران به سالیان گذشته بر میگردد. در آغاز دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نیز سازماناطلاعات(میت)113این کشور در گزارشی محرمانه برای دولتمردان جدید ترکیه ( حزب عدالت و توسعه) که برای اولین بار در شورایامنیت ملی ترکیه حضور داشته اند، هفت کشور و از جمله ایران را متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه کرده و مدعی میشوند که این حزب تعداد زیادی دفتر و اردوگاه در ایران دارد! ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 13 آذر 1381). ترکیه در فرآیند مبارزه با پ.ک.ک در شمال عراق، بارها بر طبق آنچه حملات اشتباهی خوانده شده است به مرزهای ایران و ایرانیان این مناطق نیز تیراندازی نموده است که بیشتر این حملات اشتباهی از طریق هوایی بوده است.
رابطه مناسب ایران و ترکیه در مسیر ناهموار خود در سال 2009 به مرحلهای رسیده
بود که بر اساس نظریه‌ی احمد داوداوغلو وزیرامورخارجه ترکیه و معمار سیاست خارجی نوین این کشور سیاست”تنش صفر با همسایگان”در صدر برنامه‌های ترکیه قرار گرفته و براساس اخبار منتشره، وی درصدد بود تا نام ایران به همراه کشورهایی مانند عراق، روسیه و یونان را از لیست کشورهای دشمن و تهدید کننده امنیت ملی ترکیه حذف نماید (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 2 شهریور 1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله دربارهکرامت انسان، حقوق زنان

3-4-12- سامانههای موشکی ناتو و تنش در روابط ایران و ترکیه
به نظر میآید آغاز بیداری اسلامی( بهار عربی ) در منطقه و رویارویی منافع دو کشور، موجب گردید تا ایران و ترکیه در تقابل و تنشی وسیع در مقابل یکدیگر قرار گیرند. آنچه طی دو سال اخیر باعث تنش و مناقشه نظامی و دفاعی میان دو کشور شده است را میتوان برنامه راهبردی امریکا و غرب برای استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه ( مالاتیا114) و سپس اسقرار سامانه موشکی پاتریوت115 در مرزهای ترکیه و سوریه، دانست.
برنامه راهبردی امریکا و غرب برای ایجاد سامانه دفاع موشکی ناتو در سراسر اروپا که طی چند سال اخیر در صدر برنامههای سازمان ناتو و امریکا قرار گرفته است را می‌توان برنامهای برای تهدید و تضعیف توان موشکی ایران، روسیه و چین برشمرد. بر اساس این راهبرد دفاعی، امریکا و ناتو در سراسر اروپا و از جمله در مرزهای این سازمان با شرق یعنی در کشورهایی مانند لهستان، چک، رومانی، بلغارستان و ترکیه سامانههای دفاعی نصب میکنند. ترکیه به دلیل عضویت در سازمان ناتو و وابستگی شدید به این سازمان نظامی، مجبور به قبول برنامههای ناتو است. چنانکه غرب و به خصوص امریکا، پذیرش و استقرار این سامانه موشکی در خاک ترکیه را آزمونی برای سنجش میزان تعهد ترکیه به تدابیر امنیت جمعی در قبال همپیمانان غربیاش، قلمداد میکنند (خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 8 آبان 1389).
در حالی که انتقادات ایرانیان نسبت به سامانه موشکی مالاتیا ادامه داشت، مسئولین ترکیه به دفاع از اقدام خود پرداخته و اردوغان نخست وزیر این کشور به صراحت می‌گوید {نصب رادار سیستم‌های دفاع ضد موشکی ناتو در ترکیه برای منطقه بسیار حائز اهمیت است} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 16 شهریور 1390).
البته ترکیه و مسئولان سیاسی و نظامی آن، استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود را بر علیه هیچکدام از همسایگان خود و از جمله ایران ندانستهاند. اما مسئولان ایرانی و به خصوص نظامیان ایران، به تعدد نسبت به استقرار سامانه سپر موشکی ناتو در ترکیه هشدار داده و ترکیه را از بازی خطرناک ناتو بر علیه کشورهای منطقه و از جمله ایران، آگاه ساختهاند. ایران معتقد است استقرار این شبکه راداری و سامانه موشکی آن در ترکیه، برای محاصره و تهدید توان موشکی ایران و در راستای خدمت به رژیم اشغالگر اسرائیل است، آنگونه که خبرهایی پیرامون هماهنگی و همخوانی سپر موشکی ناتو مستقر در ترکیه با سیستم دفاعی مستقر در اسرائیل در رسانهها منعکس شده و از ماهیت ضدایرانی این سامانه موشکی، پرده برداشتهاند ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 28 شهریور 1390).
در ابتدای مطرح شدن بحث سامانه دفاعی امریکا در ترکیه، مسئولان ترکیه و به خصوص داوداوغلو وزیرامورخارجه این کشور از غیر ممکن بودن استقرار سامانه سپر موشکی امریکا در ترکیه خبر میدادند. اما به مرور زمان با فشارهای ناتو و امریکا بر ترکیه، ترکیه به قبول استقرار این سامانه موشکی در خاک خود اعتراف کرده و خواهان درک شرایط ترکیه در این زمینه از سوی ایران شدند.
صالحی وزیرامورخارجه ایران، ضمن انتقاد از برنامه سپر موشکی ناتو در ترکیه، میگوید {اگر قرار باشد چنین تصمیمی گرفته شود از نظر ما تصمیم چندان درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد، زیرا هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. دهه‌ها است که کشورهای منطقه با هم زندگی می‌کنند و …، بنابراین اگر بخواهند در این برهه چنین سامانه‌ راداری در منطقه ایجاد کنند جز ایجاد ابهام امر دیگری در پی ندارد} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 27 شهریور 1390).
محمود احمدینژاد رئیس جمهور ایران نیز ضمن انتقاد از طرح سامانه موشکی ناتو در ترکیه، این امر را نوعی زورگویی امریکا و پذیرش زور از سوی ترکیه دانسته و می‌گویند { ایران و ترکیه روابط خوبی با یکدیگر دارند و فکر می‌کنیم استقرار پایگاه موشکی در خاک ترکیه به این کشور تحمیل شده است. بالاخره دولت آمریکا از قدرت و زورگویی برخوردار است و مطالبات خود را تحمیل می‌کند} ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 31 شهریور 1390).
شاید یکی از شدیدترین موضع گیریهای ایرانیان بر علیه سپر موشکی ناتو در ترکیه را سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه داشتهاند، که در همایش بسیج در خرم‌آباد می‌گویند {امروز آمریکا به خاطر رژیم صهیونیستی (اسرائیل) به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است و آنها برای فریب دنیا و ملت ترکیه میگویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است، ملت ترکیه ملتی آگاه هستند و ما مطمئن هستیم که این ملت هوشیار جلوی این توطئه را خواهند گرفت}. سردار حاجی‌زاده به صراحت می‌گویند {ما آماده‌ هستیم در صورتی‌ که مورد تهدید قرار بگیریم اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را بزنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود} (سایت فارسی رادیو آلمان (دویچهوله) 26/11/2011 ).
در حالی که تنشها پیرامون استقرار سامانه سپر موشکی امریکا و ناتو در ترکیه (مالاتیا) همچنان ادامه داشت، با شعلهور شدن آشوبها و درگیریهای داخلی
سوریه و تبدیل آن به جنگ داخلی، ترکیه که خود یکی از حامیان و پشتیبانان اصلی گروههای تروریست و جنگ طلب ضد حکومت سوریه میباشد، خواهان استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرزهای خود با سوریه گردید!
ترکیه که با داشتن 877 کیلومتر مرز مشترک با سوریه، یکی از کشورهایی است که به ادامه جنگ داخلی در سوریه کمک نموده و از تروریستهای ضد دولتی سوریه نیز حمایت میکند، با توجه به بروز چند درگیری مرزی میان دو کشور در پی شلیک چندین راکت توسط گروههای ناشناس به ترکیه، در آخرین ماه سال 2012، طی تاکتیکی جدید از سازمان ناتو درخواست نمود تا برای جلوگیری از تهدیدات موشکی احتمالی از سوی سوریه، موشکهای پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه مستقر شوند. بر اساس گفته مسئولین ناتو، مدیریت و کنترل این سیستم نیز در اختیار ناتو خواهد بود ( خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 8 آذر 1391 ).
این درخواست دولت ترکیه و موافقت ناتو برای استقرار فوری سامانه موشکی پاتریوت در مرزهای سوریه، موجب واکنش سریع و شدید از سوی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید