عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است.
اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازات‌ها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است.107
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مدیریت دانش، توسعه دانش، فرآیند مدیریت دانش
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید