دانلود پایان نامه ارشد : نقش زن در بازاریابی سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

گروه:

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

موضوع:

تأثیر زن در بازاریابی سبز

(مطالعه موردی زنان فروشنده ساکن شهرستان ابهر)

پایانامه برای در پیدا نمود درجه کارشناسی ارشد (M.A)

استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی

استاد مشاور:

دکتر کامیار کاوش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول

۱-1-اظهار مسئله: 8

۱-2- اهمیت و ضرورت پژوهش: 9

۱-3- اهداف پژوهش: 10

۱-4- پرسش‌های پژوهش: 10

۱-5- فرضیات پژوهش: 11

۱-6- روش پژوهش: 11

۱-7- روش گردآوری داده‌ها: 13

۱-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش: 13

۱-9- قلمرو پژوهش: 15

فصل دوم

۲-1- مقدمه: 17

۲-2-مبانی نظری پژوهش: 17

2-3 پیشینه پژوهش: 52

فصل سوم

۳-1- مقدمه: 58

۳-2- روش پژوهش: 58

۳-3- روش جامعه آماری: 60 جستجو در سایت :   

۳-4- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل: 66

فصل چهارم

۴-1- مقدمه. 73

۴-2-تحلیل توصیفی دادهها (ویژگی‌های جمعیتشناختی نمونه آماری): 73

4-3- آزمون فرضیات: 76

فصل پنجم

۵-1- مقدمه: 93

۵-2- بحث راجع به موضوع: 93

۵-3- نتایج حاصل از پژوهش: 93

5-4- پیشنهاد: 96

5-5- محدودیت های پژوهش: 96

منابع فارسی و لاتین: 97

پیوست… 102

پرسشنامه تأثیر زن دربازاریابی سبز. 102

چکیده:

بشر همواره برای عرضه کالای خود به دیگران از هرگونه ابزاری بهره گیری نموده و گاه این ابزار فروش کالا که با نام بازاریابی، از آن یاد شده معضلات خاص خود را برای محیط زیست و سلامت بشر به وجود آورده می باشد. این پژوهش با هدف تأثیرگذاری تأثیر زن در بازاریابی سبز با مطالعه موردی زنان فروشنده ساکن ابهر انجام گرفته می باشد. پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی و کاربردی هست. با انتخاب 60نفر نمونه از فروشندگان خانم ساکن ابهر که دارای جامعه محدود می باشند از فرمول کوکران محدود با بهره گیری از جدول مورگان انتخاب و با تهیه پرسشنامه استاندارد توسط نرم افزار 21SPSS  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آلفای کرونباخ  0.88داده هادارای پایایی قابل قبول بودند. به وسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دارای توزیع نرمال، خطای متغیرهای مستقل بین1.5 الی2.5 بود که توسط آزمون دوربین واتسن انجام گردید .رگرسیون فرضیات توسط آزمون تی- مستقل و مشخص شدن ضریب (R)70% تأثیر زنان فروشنده ساکن ابهر تعیین گردید و تأیید همه فرضیات به کمک آزمون تحلیل عاملی به اثبات رسید.

کلید واژگان: زن، بازاریابی سبز، محیط زیست، فروشنده، ارتباط سالم

فصل اول؛

کلیات پژوهش

1-اظهار مسئله

2-اهمیت و ضرورت پژوهش

3-اهداف پژوهش

4-پرسش‌های پژوهش

5-فرضیه‌های پژوهش

6-روش پژوهش

7- روش گردآوری اطلاعات داده‌ها

8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش

9- قلمرو پژوهش

 

۱-1-اظهار مسئله:

در سال‌های اخیر، مسائل و معضلات محیط‌زیستی مورد توجه بسیاری از شهروندان و دولت‌ها قرار گرفته و اظهار موضوعات مربوط به آن در رسانه‌های عمومی به شکل چشمگیری افزایش یافته می باشد. در نظر داشتن محیط‌زیست، تبدیل به یکی از ارکان اصلی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشورها شده و همچنین تشکل‌ها و انجمن‏های مختلفی به همراه قوانین و مقررات متنوع برای حفاظت از محیط‌زیست شکل گرفته‏. از سوی دیگر افزایش آلودگی‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در ارتباط با محیط طبیعی پیرامونشان، شروع به خودنمایی در رفتارهای خرید و مصرف آن‌ها کرده و موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف‌کنندگان با عنوان مصرف‌کنندگان سبز شده می باشد. مصرف‌کنندگان سبز یا همان دوستدار محیط‌زیست به آن دسته از مصرف‌کنندگانی اطلاق می گردد که در رفتار خرید و فعالیت‌های مرتبط با بازار خود، تأثیر فرآیند ساخت و مصرف کالاها را بر محیط‌زیست مطالعه کرده و بر این اساس تصمیم می‌گیرند. اگرچه نگرانی‌های‌ در بین مصرف‌کنندگان در حال افزایش می باشد، با این حال تمام مصرف‌کنندگان به یک اندازه سبز نیستند و به یک اندازه به خرید محصولات سبز تمایل ندارند در نتیجه، برای بازاریابی موثر محصولات سبز، بهره گیری از استراتژی بازاریابی هدفمند به جای بازاریابی انبوه، ضروری به نظر می‌رسد. بدین معنا که نمی‌توان تمام مصرف‌کنندگان سبز را با یک برنامه‌ مورد هدف قرار داد، بلکه بایستی آن‌ها را به بخش‌هایی با ویژگی‌های مشابه تقسیم نمود و سپس متناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های منحصر به فرد هر بخش، آمیخته بازاریابی سبز مناسب را به کار گرفت. با در نظر داشتن آن که تأثیر زن در جوامع اسلامی به عنوان یک تلاشگر در کنار مردان مورد توجه قرارگرفته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. اما در مقایسه با جامعه غرب مخصوصاً در بخش بازاریابی کالا و خدمات به عنوان یک ابزار تبلیغاتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. با تو جه به این موضوع زن در جوامع اسلامی دارای یک سری حقوق لازم می باشد در قوانین شرعی به آن توجه شده می باشد. امروزه زیرا به دلیل وجود معضلات اقتصادی و کاهش درآمد مردان، زنان مجبورند در کنار آنان به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. در شهرستان ابهر فروشگاه‌هایی هست که توسط زنان اداره می گردد. مسئله‌ای که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد گردید، چگونگی تأثیرگذاری تأثیر زن در بازاریابی سبز می باشد با در نظر داشتن حفظ شئون اسلامی و برقراری ارتباط سالم با مشتریان، که در نوع خود قابل‌توجه می باشد. همان گونه که تصریح گردید بهره گیری از زن در هر نقطه‌ای از جهان، به نحوی خاص و بر اساس معیارهای آن جامعه شکل می‌گیرد. در کشور اسلامی در پیام‌های بازرگانی کالاها و خدمات ظاهر می شوند و این نمایش به صورت اندام واره نیست، (بهره گیری صرف از زیبایی‌های بصری زن برای تبلیغ)، اما به نوعی مقام و جایگاه زن در «آشپزخانه» و «درون منزل» اختصار می گردد؛ مثلاً مرد آماده رفتن به سرکار می باشد زن او را بدرقه می کند. تلویزیون خبری را پخش می کند که باعث نگرانی زن می گردد؛ او از تلفن همراهش کوشش می کند به همسرش زنگ بزندو… . در این آگهی که زن گویاً در حال بهره گیری از فناوری روز می باشد، مدام در حال همسر داری، رسیدگی به فرزند و جایگاه اصلی وی در تمام آگهی، آشپزخانه می باشد (اسدی و عبدی, ۱۳۹۱). آلودگی‌های زیست‌محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، ازجمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان‌های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته‌شده‌اند. به گفته پتی و چارتر[1](۲۰۰۵) در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن می باشد (رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی, ۱۳۹۱). از آغاز زندگی بشر کار زنان وابسته و نزدیک به طبیعت بوده می باشد. زنان به گونه‌ای غریزی می‌دانند که جامعه‌ای که به طبیعت پشت کند نابود می گردد امروزه بسیاری از زنان می‌دانند که محیط‌زیست در همه جا مورد بهره‌برداری بیش از حد قرار می‌گیرد و تضعیف می گردد و آلوده می گردد. بایستی ارزش‌های طبیعت را درک نمود و به آن تکریم گذاشت (رضایی مقدم و رضی کردمحله, ۱۳۸۹). در واقع تغییر الگوی مصرف و روی آوری به درست مصرف کردن کالاها، انرژی و منابع، بنیادی‌ترین رویکرد برای مقابله با موج مصرف، تخریب محیط‌زیست و آلودگی به شمار می‌آید.

۱-2- اهمیت و ضرورت پژوهش:

دنیای مدرن موجب افزایش آلودگی‌ها و معضلات زیست‌محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در ارتباط با محیط‌زیست شده می باشد. این نگرانی‌ها شروع به خودنمایی در الگوهای خرید آن‌ها کرده و موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف‌کنندگان با عنوان مصرف‌کنندگان سبز شده می باشد. برای بازاریابی موثر محصولات سبز، بازاریابان نیازمند تقسیم‌بندی مصرف‌کنندگان سبز به بخش‌هایی با ویژگی‌های مشابه و بهره گیری از آمیخته سبز متمایز برای هر بخش هدف هستند. بی‌تردید تشکل‌های زیست‌محیطی می‌توانند تأثیر حیاتی و موثری در بازاریابی سبز و در نهایت فرآیند توسعه پایدار داشته باشند وزنان با در نظر داشتن شناختی که از سنت و باور مردم در نواحی گوناگون کشور دارند می‌توانند در زمینه‌های زیست‌محیطی به گونه بسیار مؤثر اقدام نمایند این تشکل‌های خودجوش با در نظر داشتن نیازهای متفاوتی تشکیل و تأسیس یافته‌اند (زرین جوی الوار, 1389). رشد سریع جمعیت و پیشرفت علوم و فناوری و توسعه صنایع و تمایل بشر به مصرف بیشتر به همراه خود افزایش مواد زائد جامد را فراهم آورده می باشد. مواد زائد حاصل از مصرف عامل اصلی آلودگی محیط می باشد زنان ایران می‌توانند در امر کنترل کیفیت محیط‌زیست شرکت مؤثر داشته باشند. می‌توان گفت که راه برگشتی به سمت تولید محصولات مخرب برای محیط‌زیست وجود ندارد و رفته‌رفته فشارهای دولتی، رقابتی و توجه مشتریان، شرکت‌ها را ملزم به پیروی و به‌کارگیری رویکرد بازاریابی می کند. جنسیت و محیط‌زیست در ابعاد گوناگونی با یکدیگر پیوند می‌یابند. پیوندی که عموماً بر روی گروه اجتماعی زنان در کشورهای در حال توسعه و فقیر  مورد مطالعه و تاکید قرارگرفته می باشد. زنان در چنین کشورهایی به دلیل اشتغال به فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی و سکونت در پهنه‌های محروم اجتماعی و شکننده محیطی در ارتباط مستقیم و بدون واسطه طبیعت قرار می‌گیرند. باکینگهام در کتاب جنسیت و محیط‌زیست با مطالعه مطالعات زیادی حوزه‌های دیگری از پیوند میان جنسیت و محیط‌زیست را نیز مطرح می کند (سوزان[2]،200). ارتباط بیشتر زنان با طبیعت در میان کشورهای توسعه‌یافته به دلیل کالبد زنانه (زایمان و مادر بودن)، چگونه علم قلمروی مردانه تعبیر می گردد و دانش زنان درمورد طبیعت ناچیز انگاشته می گردد، اشکال گوناگون جنبش‌های فمینیستی و ارتباط و چگونگی تعریف آنان در ارتباط با طبیعت و بسیاری از قلمروهای دیگر. باکینگهام در فصول گوناگون کتاب نشان می‌دهد که الگوهای پدرسالار همزمان  سبب محدودیت زنان می شوند و طبیعت را تخریب می‌کنند و به دلیل همین تخریب گسترده حیات و در نتیجه بقای خود را با معضلات زیادی روبه‌رو ساخته‌اند چنین تحقیقی صورت نگرفته با در نظر داشتن مطالب اظهار‌شده در اظهار مسئله انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.