تحقیق رایگان درباره حقوق بین الملل

الحاقی و سایر مقررات مربوط به پناهندگان بطور کامل در منابع فقهی و اسلامی لحاظ نشده است، لیکن از آنجا که اغلب این حقوق، منافاتی با شرح و نظم عمومی و اخلاق حسنه مطلوب اسلام ندارند، می توانند در شرایط عقد امان ذکر شوند.
6- آنچه که مسلم است همه سرزمینها و شهرها و آبادی های مسلمان نشین روزگاری اقلیم و کشوری یگانه را تشکیل می دادند و مسلمانان در هر نقطه ای که بودند می توانستند به راحتی به مکانی دیگر از کشور پهناور اسلامی کوچ کنند و در هر نقطه ای که بخواهند ساکن شوند، بدون آنکه کمترین محدودیتی متوجه آنان شود. لکن عوامل مختلف اقلیمی و نژادی و سیاستهای استعماری در طول زمان سبب گردید که مرزهای عقیدتی دارالاسلام جای خود را به مرزهای جغرافیایی بدهد و منجر به تشکیل کشورهای متعدد اسلامی با قلمروهای جغرافیایی مشخص گردد و مساله عبور و رفت و آمد اتباع مسلمان را با مشکلاتی نظیر اخذ مجور و به عباری روادید و ویزا مواجه سازد و این سوال را به ذهن متبادر سازد که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای عبور مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟
باید گفت که در این مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولت های اسلامی) مانند بسیاری از مسائل دیگر پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدر اسلام) درشرایط فعلی و لااقل دراین مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است، روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورهای اسلامی به روابطی ایده آل، ارزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد، بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست، براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومتهای متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین و اتحاد کشورهای اسلامی منهی گردد تعقیب نماییم. اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز با تکیه بر نقاط مشترک اعتقادی خود حل کنیم و بر طبق آن با انعقاد موافقت نامه هایی ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همانگونه که تاکنون تعدادی از کشورها و نهادهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران قدم هایی را در این زمینه برداشته اند.

منابع ومآخذ
الف:کتاب ها
کتاب های فارسی
1- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376
2- آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، دانشگاه تهران
3- ابراهیمی، محمد اسلام و حقوق بین الملل عمومی، جلد2، چاپ اول، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، 1377
4- اردبیلی، محمد بن احمد(مقدس اردبیلی)، مجمع الفائده و البرهان، ج7، چاپ اول، موسسه انتشارات اسلامی قم، 1409ق.
5- بوازر، مارسل، انسان دوستی دراسلام، ترجمه محمد حسن اردبیلی و غلامحسین یوسفی، طوس، تهران، 1362
6- تقی زاده، احمد، کتاب اروپا، گردآوری: موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر ایران، ج1، چاپ اول، شریعت، تهران، 1382
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، موسسه النشر الاسلامی، چاپ هشتم، تهران، 1376
8- حسینی روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج13، چاپ دوم، دارالکتاب، قم، 1414ق.
9- حمیدالله، محمد، ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق داماد، سلوک بین المللی دولت اسلامی،چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1380
10- خدوری، مجید، ترجمه زین العابدین رهنما، حقوق در اسلام، شرکت حاج محمد حسین اقبال و شرکاء بی جا، 1336.
11- دانش پژوه، مصطفی و خشروشاهی قدرت الله، فلسفه حقوق، چاپ پنجم، موسسه پژوهشی امام خمینی، قم، 1380
12- دانش پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران، 1381
13- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج2، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373
14- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج2، دانش اسلامی، قم، 1363.
15- شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، چاپ دوم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1377
16- صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القران، ج9، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، 1410
17- صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج7، تهران، 1379
18- صفایی، جواد، توسعه و تحول حقوق پناهندگان، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1374
19- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1365.
20- طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، ج9
21- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1375.
22- عطفیه، سید باقر، پناهندگی سیاسی،تهران، 1346.
23- عظیمی شوشتری، عباسعلی، حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378
24- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها براساس قانون قرارداد ذمه، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362.
25- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام، چاپ اول، سمت، تهران، 1379.
26- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج3، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1367.
27- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامی و حقوق بین الملل اسلام، جلد5، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، 1383.
28- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، اقتصاد سیاسی، جلد4، امیرکبیر، تهران، 1383.
29- گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1383.
30- معین، محمد، فرهنگ معین، ج1، چاپ چهارم، امیرکبیر،تهران، 1360

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

31- مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج7، چاپ هشتم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1370
32- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های جهانی حقوق بشر، جهاد دانشگاهی، تهران، 1372.
33- نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مساله پناهندگی، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1369.
کتاب های عربی
34- ابن براج قاضی، عبدالعزیز، المهذب، ج9، چاپ اول، مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1411ق.
35- ابن براج قاضی، عبدالعزیز، جواهر الفقه، ج9، چاپ اول، مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1411ق
36- ابن هشام، محمد، السیره النبویه، ج4، دارالکنوز، بیروت، بی تا.
37- حرعاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، ج11، دارالاحیا التراث العربی، بیروت، 1403ق.
38- حلی، ابن ادریس، السرائر، ج9، چاپ دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.
39- حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، چاپ سوم، ج9، اسماعیلیان، قم، 1373

40- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، ارشادالاذهان، ج31، چاپ اول، النشر الاسلامی، قم، 1410ق.
41- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تحریر الاحکام، موسسه الامام الصادق، ج1، چاپ اول، قم، 1420ق.
42- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکره الفقها، ج1، موسسه آل البیت، چاپ اول، قم، 1414ق.
43- حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، قواعد الاحکام، ج9، چاپ اول، النشرالاسلامی، قم، 1419ق.
44- زحیلی، وهبه، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، الطبعه الرابعه، دارالفکر، دمشق، 1412ق.
45- زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، چاپ اول، دارالاحسان، تهران، 1417ق.
46- زحیلی، وهبه، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، الطبعه الرابعه، دارالفکر، دمشق، 1412ق.
47- زیدان، عبدالکریم، احکام الذمیین و المستامنین، بغداد، 1396ق.
48- شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج4، دارالفکر، بیروت، 1410ق.
49- شیبانی سرخسی، محمد بن احمد، السیر الکبیر، ج1، دارالکتابه العلمیه، بیروت، 1417ق.
50- طوسی، محمد بن حسن، النهایه، دارالکتاب العربیه، ج2، بیروت، 1490ق.
51- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج2، موسسه نشر اسلامی، قم، 1411ق.
52- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه لاحیاء اثار الجعفریه، ج2، تهران، 1378.
53-قرآن کریم

54- متقی هندی، علی الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال؛ ج4، بیروت، 1399ق.
55- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج74، الطبعه الثالثه، دارالاحیاء، الرتاث العربی، بیروت، 1403ق.
56- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقیهه، ج9، موسسه فقه الشیعه، بیروت، 1413ق.
57-نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج21، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363.
58- نوری طبرسی، میرزاحسن، مستدرک الوسایل، ج11، چاپ دوم، موسسه آل البیت، بیروت، 1408ق.
59- نهج البلاغه

ب:منابع انگلیسی
60- grahl-Madsen,A. the status of refugees in international law, sijthoff Leydon,1966.
61- Green.L.C,Refugee and refugee status,causes and treatment in historical- legal perspective, the refugee problem on universal, regiona and national level. Institute of international relations of tissaloniki,1987.
62- Prakash, sinha. Asylum and international law. Hague, Martinus Dijhoff,1971.
63- Achiron, Marilyn.A Timeless treaty under attack. Refugees, volume2. Number 123,UNCHR Geneva,2001.
64- Schnyder, F. The status of refugees in tntenational law. Sijthoff Leyden, Londen,1996.
65- Enclocypedia of public international law.Vol8, North Holand,1988.
66- Guys Goodwin- Gill, refugee in international law. Second edition Oxford, charedon press,1998.
67- Philipson the intermational law and customs of anicentGreece and Rome 1911.
68- The united nations and the advancementof women. Newyork: UN 1995.
69- S.Agakhan legal problems relating to refuges and displaced persons RCADI 1976.
70- Collection of international instruments relatiog to the refugees. UNHCR Geneva,1988.
71- Aga Khahn, Sadruddin,Legal problems relating to refugees and displaced persons 1967.
72- Feller, Erika, intenational refugee protection 50 years on: the protection challenges of the past, present and future. International review of the red Cross,No.843.2001.
73- Guid, Elspeth. The developing immigration and ond edition. Oxford, charedon press,1998.
75- Patrnogic , J., inter- relationship between general principles of international law and fundamentel humanitarian principle

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *