پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع مدیریت عالی، مدیران عالی، منابع انسانی، افزایش مشارکت

ستاد، آن دسته از واحدها، گروه‌ها و افرادی است که فعالیت آنها به ‌طور غیرمستقیم به اجرای وظایف اصلی سازمان کمک می‌نماید (نیرومند و مسجدیان، 1384: 115). در واقع ستاد، شامل تمام وظایفی است که تحت عنوان صف قرار نمی‌گیرند. بنابراین، هدف سازمان، ملاک تشخیص وظایف و مسئولیت‌های صف از […]

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان توانمند سازی، اعضای هیئت علمی، عملکرد مدیران، آموزش مهارت

ـ 1 مدل دریافت شنودی را نشان می دهد. نمودار 2 ـ 1: مدل دریافت شنودی سبک های شنود (استواری، 1388). دو تن از خبرگان ارتباطات، سه سبک متفاوت شنود را مورد شناسایی قرار داده اند. بررسی های آنان برای این منظور نشان می دهد که آدمیان ترجیح می دهند […]

توسط yazoa، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، جامعه آماری، کتابداران، مدیران مدارس

همبستگی روحیه با سازمان یادگیرنده در پایین ترین حد (342/0) بوده است رهنما و همکاران در سال 1390 پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و خلاقیت اساتید دانشگاه آزاد واحد پارس آباد انجام داده اند. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه آزاد واحد پارس آباد طی سال تحصیلی91-1390 […]

توسط yazoa، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نگرش کارگران و کادر اداری و مدیران سطوح پایین در خصوص انتصاب مدیران مراکز صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت  عنوان :   مطالعه توجه کارگران و کادر اداری و مدیران سطوح پایین در خصوص انتصاب مدیران مراکز صنعتی   برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی […]

توسط admins، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عنوان : جستجو در سایت :    مطالعه عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه  برای رعایت حریم خصوصی […]

توسط admins، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عنوان : مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تاثیر مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان  برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به […]

توسط admins، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان

عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود (مهدی زاده و همکاران، 1392): کارایی؛ که توصیف‌کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید محصولات یا خدمات است (رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین)؛ و اثربخشی؛ که توصیف‌کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است. شاید بتوان […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، ورزشکاران، برنامه اول توسعه

فعالیتهای اقتصادی این صنعت میگشاید.شرایط جهان امروز و گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی، ضرورت اصلاح ساختارها وواگذاری بسیاری از اقدامات اجرایی به مردم در قالب بخشهای خصوصی را خاطر نشان می-سازد. رقابت در عرصههای صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرب، کارآمد و با دانشاست که فرصتها را غنیمت شمرده و […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های نرخ بهره، زمانبندی پروژه، نیازهای اجتماعی

علاوه بر این مدیران ارشد، سایر مدیران وظیفهای و همچنین سایر مدیران پروژه نیز از ذینفعان داخلی پروژه بهشمار میآیند. پروژهها با صرف مقداری از منابع محدود سازمان میتوانند بر این دسته از ذینفعان داخلی تأثیرگذار باشند. همانطور که میدانیم هدف مدیر پروژه، برآوردن نیازهای پروژه و خشنود کردن ذینفعان […]

توسط مدیر سایت، قبل