پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره شورهای اسلامی

مهلت اقامت، با اراده ای یک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراین بیگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامی مکلف به حفظ امنیت او در این مدت است، حق خروج از کشور را نیز دارد و دولت نمی تواند مانع خروج او گردد لکن […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهوری، مردم‌سالاری دینی

بعد جامعه‌ای (46درصد) در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین کمترین میزان زمان اختصاص یافته به ابعاد جغرافیایی و تاریخی به ترتیب (19درصد) و (2درصد) بوده است. اولویت گذاری و مدت خبر از جمله راه های سنجش میزان اهمیت هر خبر برای دست اندرکاران یک بخش خبری است. بنابر این، اگر […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخابات ریاست جمهوری، ریاست جمهوری، مردم‌سالاری دینی

بعد جامعه‌ای (46درصد) در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین کمترین میزان زمان اختصاص یافته به ابعاد جغرافیایی و تاریخی به ترتیب (19درصد) و (2درصد) بوده است. اولویت گذاری و مدت خبر از جمله راه های سنجش میزان اهمیت هر خبر برای دست اندرکاران یک بخش خبری است. بنابر این، اگر […]

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله رشته حقوق درباره حقوق بین الملل

یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد. این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله قراردادهای نفتی

به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ معاون ریاست هئیت مدیره شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد 40 سال، یک دوره 25 ساله با حق تمدید در سه دوره پنج ساله بود. قرارداد با کنسرسیوم در سه موضوع اساسی که مورد اختلاف […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره حقوق بین الملل

الحاقی و سایر مقررات مربوط به پناهندگان بطور کامل در منابع فقهی و اسلامی لحاظ نشده است، لیکن از آنجا که اغلب این حقوق، منافاتی با شرح و نظم عمومی و اخلاق حسنه مطلوب اسلام ندارند، می توانند در شرایط عقد امان ذکر شوند.6- آنچه که مسلم است همه سرزمینها […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله قراردادهای نفتی

تاریخچه قراردادهای بیع متقابل 86گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل 88بند اول: تعریف بیع متقابل 89بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل 901ـ طولانی بودن پروژه 912ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل 913ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده 914ـ وجود دو قرارداد مجزا 91بند سوم: ساز […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین الملل

نیز ضروری به نظر می رسد که اگرچه برخی موارد جزئی پیش بینی شده در کنوانسیون 1951، پروتکل الحاقی و سایر مقررات مربوط به پناهندگان بطور کامل در منابع فقهی و اسلامی لحاظ نشده است، لیکن از آنجا که اغلب این حقوق، منافاتی با شرح و نظم عمومی و اخلاق […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

نمونه پایان نامه حقوق : حقوق بین الملل

کل ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال کشور در کنار دیگر وظایف ذاتی خود با اداره امور اتباع و بیگانگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور ارتباط تنگاتنگ داشته و نسبت به اخذ استعلام ها و موارد مشکوک اقدام می نماید.به همین جهت و بر اساس حساسیت بالای موضوع […]

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع رشد جمعیت، تربیت بدنی، اماکن ورزشی

تربیتبدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن )ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیتبدنی، کمیته مل یالمپیک، باشگاههایورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری ب ا هماهنگی سازمان تربیتبدنیاختصاص دهند.اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمود هاند درصور ت تغییرکاربری مکلفند […]

توسط مدیر سایت، قبل