رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : ” بیمه” عنوان : ارتباط تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر اندازه فروش بیمه عمر استاد راهنما : دکتر مهدی حقیقی کفاش تابستان 1393   برای […]

توسط user10، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد امام صادق، اسفار اربعه، امام زمان

تکلیف است. و به عبارت دیگر، شیخیه با همین مقدمات و لزوم وجود نیابت در دوران غیبت مسأله را تعمیم داده و ولایت فقیه را به محدوده ولایت تکوینی سرایت می‌دهند و ولایت داشتن یک نفر به عنوان میراث دارسلسله ولایت بر امور عالم و آدم از قبیل بیانات ابوالقاسم […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد امام زمان، کتاب ارشاد، معرفت خدا

کردهاند دیگری را به نفهمیدن تعالیم بزرگان طایفه متهم کرده و خود را مفسر نظرات ایشان معرفی نمایند. فلذا با کنایهها و عبارات گوناگون و بعضاً صراحتاً به طرف مقابل حمله و او را مورد ایراد اتهامات قرار میدهند و واقعیت این است که محقق بی طرف که این درگیریها […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد درمورد امام زمان، کتاب ارشاد، حل اختلاف

کبار اعلی الله مقامهم داده و گفته که این فرمایش ایشان است چرا که مراد از کاملین شیعه یا نقبا هستند یا نجبا پس اگر مراد نقبا باشند از برای هر امامی دوازده نقیب است به عدد نقبای بنی اسرائیل و اگر مراد نجبا باشند از برای هر امامی ? […]

توسط yyoozita، قبل
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : نقش زن در بازاریابی سبز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گروه: مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) موضوع: تأثیر زن در بازاریابی سبز (مطالعه موردی زنان فروشنده ساکن شهرستان ابهر) پایانامه برای در پیدا نمود درجه کارشناسی ارشد (M.A) استاد راهنما: دکتر حسین عابدی استاد مشاور: دکتر کامیار کاوش برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه […]

توسط user2، قبل