رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه ی تطبیقی سرمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی، ملت و سینا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج جستجو در سایت :    پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عنوان : مقایسه ی تطبیقی سرمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی، ملت و سینا برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج […]

توسط admins، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران  برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن […]

توسط admins، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم انسانی پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عنوان : جستجو در سایت :    شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران  برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد […]

توسط admins، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران

جستجو در سایت :    برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما […]

توسط admins، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد نرم افزار

ژانویه طی دوره مطالعه 115 نمودار .4-30. توزیع فراوانی الگوهادرماه فوریه طی دوره مطالعه 115 نمودار .4-31. توزیع فراوانی الگوها درماه مارس طی دوره مطالعه 116 نمودار.4-32. توزیع فراوانی الگوهادرماه آوریل طی دوره مطالعه 116 نمودار .4-33. توزیع فراوانی الگوها درماه ژوئن طی دوره مطالعه 117 نمودار .4-34. توزیع فراوانی […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی determination، Interaction، Technology

ال ایران. رزاقی ابیانه م، احمدی ی، قهفرخی م، علی نژاد س. 1390 . آفلاتوکسین‌ها و اهمیت آن‌ها در بهداشت عمومی و کشاورزی. تهران. اول. انتشارات: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 209 صفحه. روحی پ، نیکوپور ه ، فراهانی ا، خسروی دارانی ک .1385. اثر متغیرهای فرایند بر […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی زنان باردار، حقوق مصرف کننده، درجه حرارت

س 12BB در بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در پایان مرحله نگهداری در جدول (7-4) و پیوست (ه-1) نشان داده شده است. از تجزیه آماری داده های مربوط به رشد جمعیت میکروبی بیفیدوباکتریوم لاکتیس 12BB بین بستنی شاهد و آلوده به آفلاتوکسین M1 در دو غلظت ( ppb […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی نرم افزار

آزمایشات شامل تعیینpH، رشد جمعیت میکروبی و مقادیر آفلاتوکسین بوده که مطابق روش‌های زیر انجام گردید. 3-5-3-1- آزمون تعیین pH جهت انجام این آزمون از روش استاندارد ملی ایران به شماره 2852 با استفاده از PH متر (مدل Metrohm) اندازه گیری شد . مقدار 5 گرم از شربت را وزن […]

توسط yyoozita، قبل
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، شیر، M1

پنیراست ولی چون آب پنیر فشرده و خشک می‌شود تا پودر کشک بدست آید لذا باز هم آفلاتوکسین M1 در این غذا باقی می ماند و باعث خطراتی برای سلامت عموم می‌گردد. گارمین و همکاران74 در سال 2007 به بررسیپایداری آفلاتوکسین M1 در طی تولید محصولات لبنی تخمیریپرداختند :ممکن است […]

توسط yyoozita، قبل