آرایش ، زیبایی و مدل لباس

طرحواره درمانی چیست و در درمان چه اختلالاتی کاربرد دارد؟

طرحواره درمانی چیست؟ طرح واره درمانی نوع جدید از روان‌درمانی است که برای کمک به کسانی طراحی شده، که دچار اختلالات شخصیتی‌اند و دریافته‌اند که قالب‌های دیگر روان‌درمانی برایشان کارساز نبوده است. تمرکز طرحواره درمانی بیشتر روی درک آنچه موجودیت ما بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

آموزش زیست کنکور

معرفی سایت : سایت آموزش زیست شناسی کنکور روح‌اله ابوالحسنی، مدیر سایت نکته زیست است وی دانشجوی سال هفتم پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال تجربی سال 90، نویسنده کتاب زیست بدن انسان و کپسولی زیست شناسی انتشارات نیک انجام، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب احتمالا بار ها در مورد دستگاه های فلزیاب، گنج یاب و دستگاه طلایاب مطالب زیادی را شنیده اید و حداقل نحوه کار آن ها را می دانید. اما بسیار مهم است که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصالح مرسله، قتل عمد، امام صادق

چنین مثال آورده‌اند: اگر کفار در هنگام جنگ، عده‌اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمین را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد قتل عمد، قتل شبه عمد، حقوق انسان

مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاق فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیام شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ الله وَ کان الله عَلِیماً حَکِیماً”239. وهیچ مومنی رانسزد که مومنی را-جزبه اشتباه-بکشدوهرکس مومنی رابه اشتباه کشت ،باید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسجد الحرام، اعلان جنگ

قصاص استخوان جانش راازدست می دهد وبه خونش بی حرمتی می شود هرچندکه او استخوان مجنی علیه راشکسته است. درصورت قصاص استخوان جانی وکشته شدن اوولی دم جانی وهمراهانش درصدد کشتن مجنی علیه برمی آیند زیرا قصاص دربرابر مجنی علیه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، آرامش خاطر، جارومجرور

رابه قتل برسانددراثراین جنایت بایدعقوبت شودزیراحق حیات وزندگی راازدیگری سلب کرده است.هم چنین اگر برای چشم هایاهریک ازاعضای افراددیگرارزش واحترامی قائل نشودوبه عضوی ازجسم سایر افرادجنایت واردکند به چشم هایا سایر اعضای خوداحترام قائل نشده وهمان عضو خودرادرمعرض عقوبت درآورده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)

تتقون “در178/بقره به پرهیز از قتل دعوت می کند.152 وفرقی درپرهیزاز قتل بین ارتکاب جنایت قتل یاقصاص قاتل نیست بلکه این ذات قتل است که بایدترک شود.ودرهردومورد فوایدی خودرادارد.درپرهیزازقتل که حافظ حرمت خون مسلمان است ودرعفو ازقصاص بادریافت دیه مانع بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد عملکرد کارکنان، شوراهای حل اختلاف، حل اختلاف

تحمل مخاطره122/0075/0215/0633/1108/0جهت‌دهی152/0066/0105/0986/1043/0یکپارچگی و وحدت177/008/0286/0217/2031/0روابط مدیریت028/0087/0043/0317/0752/0کنترل119/0064/0243/0885/2046/0هویت212/0076/0353/0801/2007/0سیستم پاداش229/0078/0151/0978/1039/0تحمل تعارض137/0077/0234/0786/1080/0الگوهای ارتباطات040/0059/0092/0687/0495/0تحول سازمانی265/0077/0421/0445/3001/0نتیجه گرایی377/0083/0525/0575/4000/0 نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق فرضیه اصلیبین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد. برای پاسخ به این فرضیه تحقیق، با استفاده از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان

عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود (مهدی زاده و همکاران، 1392): کارایی؛ که توصیف‌کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید محصولات یا خدمات است (رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین)؛ و اثربخشی؛ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل